Tư vấn chia, tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp, dịch vụ tách doanh nghiệp, tư vấn tách doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ pháp lý với mục tiêu: Hỗ trợ khách hàng xây dựng, quản lý và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật; tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý cho khách hàng.

Theo quy định của pháp luật, công trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Với những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, công ty chúng tôi cam kết tư vấn và hỗ trợ những dịch vụ pháp lý tối ưu nhất về vấn đề chia doanh nghiệp cho quý khách hàng.

 

Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau:

  1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Quyết định chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
  2. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản này.
  3. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Dịch vụ Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp:

  1. Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện chia doanh nghiệp;
  2. Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc chia doanh nghiệp;
  3. Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp được chia tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  4. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp được được chia 2 năm sau khi thành lập.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe

Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0966770000

Email: info@youmevietnam.com.