Sở hữu trí tuệ

Công ty Luật TNHh YouMe cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ, bao gồm:


Nhãn hiệu

 1. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, nhãn dịch vụ. Ngoài việc thường xuyên soạn thảo và theo dõi Đơn xin đăng ký nhãn hiệu và nhãn dịch vụ (bao gồm cả những nhãn hiệu được nộp thep Hệ thống Thỏa ước Madrid), các luật sư trong Bộ phận này cũng thương phối hợp với mạng lưới các công ty luật nước ngoài trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ ở nước ngoài.
 2. Các thành viên của Bộ phận cũng tư vấn cho khách hàng về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu, về việc sử dụng và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa và nhãn và về việc nghiên cứu và điều chỉnh danh mục các nhãn hiệu.

Bản quyền

 1. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến bản quyền thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như quảng cáo, các xuất bản phẩm in và trực tuyến và phần mềm máy tính và về quyền phát song trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình.
 2. Luật sư của YouMe rất năng động trong việc soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền, và thường xuyên tư vấn cho khách hàng về những vấn đề như “tác phẩm công vụ” để đảm bảo rằng khách hàng là doanh nghiệp sẽ là người sở hữu bản quyền đối với những tác phẩm mà họ đã thuê để sáng tác. Chúng tôi cũng tư vấn một cách rộng rãi cho khách hàng về những vấn đề bản quyền liên quan đến Internet, bao gồm những vấn như dàn khung, kết nối và phát triển trang web và quyền sở hữu. Các thành viên trong Bộ phận này cũng phác thảo chính sách sử dụng thư điện tử và Internet cho doanh nghiệp.

Bí mật kinh doanh, bí quyết và bảo vệ thông tin mật

 1. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về những phương thức bảo vệ bí mật cho các thông tin kinh doanh quan trọng của khách hàng trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày và trong những giao dịch cụ thể như thuê mướn người lao động, hợp đồng với bên thứ ba hoặc thương lượng mua bán trong việc kinh doanh của họ.
 2. Các luật sư thường tham gia vào việc phác thảo và xem lại các thỏa thuận bí mật, thỏa thuận về việc mua bán trong kinh doanh và tài sản kinh doanh, các thỏa thuận việc làm có bao gồm những hạn chế trong việc sử dụng và tiết lộ những bí mật thương mại và thông tin mật, và những giao ước chống cạnh tranh.
 3. Cạnh tranh không lành mạnh
 4. Chúng tôi tư vấn về các biện pháp phòng ngừa trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bất kể hành vi này có liên quan đến việc sao chép ythiết kế của bao gói sản phẩm hay chiếm dụng tên miền.
 5. Các luật sư có thể đưa ra những hành động phù hợp cho từng vụ việc và hiệu quả về chi phí cho khách hàng để ngăn chặn những hành vi như chiếm dụng tên miền bất hợp pháp.

Cấp phép và chuyển nhượng

 1. Là một mảng trong lĩnh vực hành nghề của công ty, những luật sư về Bộ phận sở hữu trí tuệ thường xuyên xử lý các vấn đề về sở hữu trí tuệ (bao gồm những vấn đề về sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại) cả trong bối cảnh của giao dịch liên quan đến sở hữu trí tuệ cụ thể lẫn các giao dịch kinh doanh có phạm vi rộng hơn.
 2. Luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thương thảo, phác thảo và phân tích về việc chuyển giao công nghệ và thỏa thuận về giấy phép và các thỏa thuận về an toàn. Như là một phần của công việc đó, những luật sư này có kinh nghiệm pháp lý cụ thể trong việc phát triển phần cứng và phần mềm và các thỏa thuận về giấy phép, cũng như các thỏa thuận về bảo trì và hỗ trợ.
 3. Những luật sư này cũng tư vấn về các vấn đề công ty và thuế liên quan đến những giao dịch có liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe

Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0966770000

Email: info@youmevietnam.com.