Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam người nước ngoài mới có thể được phép làm việc tại Việt Nam.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp dịch vụ xin Giấy phép cho lao động cho người nước ngoài trong các trường hợp sau:

 1. Thực hiện hợp đồng lao động;
 2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 3. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế;
 4. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 5. Chào bán dịch vụ;
 6. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 7. Tình nguyện viên;
 8. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 9. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 10. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

Chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 1. Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp;
 2. Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu;
 3. Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 4. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
 5. Điều kiện cấp giấy phép lao động;
 6. Thời hạn của giấy phép lao động;
 7. Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động;
 8. Trình tự cấp giấy phép lao động.

Chúng tôi đại diện khách hàng thực hiện các công việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 1. Đại diện cho khách hàng nộp, rút, bổ sung hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại có liên quan tới thủ tục cấp phép lao động;
 3. Theo dõi quá trình thực hiện và nhận kết quả giải quyết thủ tục xin cấp phép lao động.

Chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 1. Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài;
 2. Cấp lại giấy phép lao động và thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép lao động;
 3. Trường hợp thu hồi giấy phép lao động và trục xuất người lao động nước ngoài.

Thời gian thực hiện và phí dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 25 ngày làm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Vui lòng liên hệ.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe

Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 043 7349234/ 0966770000

Email: info@youmevietnam.com