Tranh chấp hành chính

Tranh chấp hành chính là tranh chấp phát sinh giữa một bên là cơ quan hành chính và bên kia là các cá nhân hoặc doanh nghiệp. Đặc trưng trong mối quan hệ này là cơ quan hành chính nắm giữ và thực hiện quyền lực nhà nước (quyền lực công) và có quyền ra các quyết định mà bên kia (cá nhân, doanh nghiệp...) phải thực hiện.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp  hành chính:
 1. Khiếu nại, khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.
 2. Khiếu nại, khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
 3. Khiếu nại, khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức.
Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực hành chính của chúng tôi gồm:
 1. Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
 2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp;
 3. Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
 4. Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và làm việc với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp;
 5. Tư vấn về việc tổ chức thương lượng, hòa giải (trừ trường hợp không được hòa giải) các bên tranh chấp;
 6. Đại diện tham gia thương lượng, hòa giải trong các tranh chấp;
 7. Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 8. Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
 9. Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong giai đoạn tố tụng;
 10. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án;
 11. Hỗ trợ pháp lý khác để giúp khách hàng giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.