Đăng ký quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Quyền liên quan là quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn; các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với bản ghi âm, ghi hình; các quyền của tổ chức phát sóng đối với chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả;
  • Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp cho khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để khách hàng sử dụng;
  • Đại diện khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả;
  • Thay mặt khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ;
  • Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả;
  • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

 Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

  • Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả.
  • Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Hồ sơ đăng ký bản Quyền tác giả bao gồm:

a. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

1. Bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

2. Giấy Uỷ quyền của tác giả/các đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản );

3. Bản sao CMTND của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);

b. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

1. Bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

2. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);

3. Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh;

4. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa cỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

5. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;

6. Giấy cam đoan của tác giả.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.