Điều kiện để cá nhân nước ngoài góp vốn trong doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ bài viết:
Điều kiện để cá nhân nước ngoài góp vốn trong doanh nghiệp Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi là một doanh nghiệp (100% vốn Việt Nam) không tham gia thị trường chứng khoán. Nay muốn chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho một cá nhân nước ngoài. Đề nghị Chuyên mục tư vấn, pháp luật quy định thế nào về điều kiện để cá nhân nước ngoài tham gia góp vốn trong doanh nghiệp Việt Nam.

Phạm Anh Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Công ty Luật TNHH YouMe tư vấn:
Căn cứ các quy định tại tiết b khoản 2 Điều 3, khoản 2, 3, 4 Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 06/09/2010, hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, thì nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng điều kiện:
Có tài khoản vốn đầu tư mở tại Ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này. Việc mở, đóng, sử dụng và quản lý tài khoản vốn đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Có Lý lịch tư pháp (đã được chứng thực và hợp pháp hoá lãnh sự) và bản sao hợp lệ hộ chiếu còn giá trị. Trường hợp ủy quyền cho đại diện tại Việt Nam phải có thêm bản sao hợp lệ văn bản về việc ủy quyền của cá nhân nước ngoài cho đại diện tại Việt Nam, bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đại diện tại Việt Nam (trường hợp đại diện là tổ chức) và Tài liệu liên quan đến người trực tiếp thực hiện giao dịch.
Trường hợp cá nhân nước ngoài (đang cư trú tại Việt Nam) trực tiếp thực hiện giao dịch phải có Phiếu thông tin có chứng thực và được hợp pháp hoá lãnh sự, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến sơ yếu lý lịch, phạm vi công việc, quyền hạn và trách nhiệm và những số nội dung khác có liên quan; Lý lịch tư pháp (đã được chứng thực và hợp pháp hoá lãnh sự) và bản sao hợp lệ hộ chiếu còn giá trị. Trường hợp người trực tiếp thực hiện giao dịch là cá nhân đại diện tại Việt Nam (được cá nhân nước ngoài ủy quyền) phải có Phiếu thông tin thể hiện là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ngân hàng; có một trong các chứng chỉ hành nghề liên quan đến cung cấp dịch vụ về góp vốn, mua cổ phần (chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ...); và tài liệu có thêm bản sao hợp lệ một trong các chứng chỉ hành nghề liên quan đến cung cấp dịch vụ về góp vốn, mua cổ phần.
Phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.
Đảm bảo các điều kiện khác (nếu có) quy định trong điều lệ doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần và bảo đảm không trái với quy định của pháp luật.
Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Lao Động