Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
Doanh nghiệp có quyền thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Để thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chúng tôi là công ty cổ phần, trụ sở chính đặt tại quận Cầu Giấy, nay muốn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty sang quận Đống Đa. Đề nghị luật sư cho biết, cần tiến hành những thủ tục gì, ở đâu; khi nào doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Đỗ Hữu Toàn

Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:

Theo quy định tại Điều 26, Luật Doanh nghiệp 2005; Điều 35, Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 43-CP), doanh nghiệp có quyền thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Để thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh gồm: biên bản họp đại hội đồng cổ đông của công ty về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; quyết định của đại hội đồng cổ đông của công ty về việc thay đổi tên gọi và địa chỉ trụ sở chính của công ty; thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh (theo mẫu do sở kế hoạch và đầu tư ban hành).

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 43-CP, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính của công ty, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

Thứ nhất, việc thay đổi tên gọi của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Tên gọi dự kiến thay đổi phải tuân thủ các quy định tại Điều 32, 33, 34 của Luật Doanh nghiệp và Điều 14, 15, 16, 17, 18 của Nghị định 43-CP.

Thứ hai, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Thứ ba, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định (hoặc nghị quyết) thay đổi các nội dung này.

Thứ tư, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải đăng tải trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các tờ báo xuất bản hằng ngày (báo in hoặc báo điện tử) tại địa phương trong ba số liên tiếp để hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới