Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Dịch vụ xin giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm là dịch vụ do Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp dịch vụ xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

1. Quy định về Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm:

Cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành các công việc theo trình tự sau:

Tiếp nhận hồ sơ do các đơn vị , cá nhân gửi hồ sơ về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ thì gửi cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ thì thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký. Đơn vị, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

2. Quy trình triển khai dịch vụ của YouMe:

Thời gian dự kiến thực hiện công việc: khoảng 30 – 40 ngày kể từ ngày có đủ thông tin hợp lệ.

2.1. Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan

  • Tư vấn quy định pháp lý liên quan đến Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm;
  • Tư vấn quy định pháp lý liên quan đến nội dung quảng cáo; Tư vấn quy định pháp lý khác có liên quan.

2.2. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu gồm:

  • Giấy đăng ký quảng cáo; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo; Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá: Đối với thực phẩm phải công bố tiêu chuẩn thì phải có bản sao hợp pháp tiêu chuẩn cơ sở và giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan y tế có thẩm quyền; Đối với thực phẩm phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thì phải có bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn. Giấy uỷ quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được uỷ quyền thực hiện quảng cáo); Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo; Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản xác nhận nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.
  • Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ liên quan nếu cần thiết. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các Luật sư chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

2.3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả:

  • Tiến hành nộp hồ sơ xin Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm;
  • Thay mặt khách hàng nhận kết quả.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.