Tư vấn pháp luật chứng khoán

Với nhiều năm làm luật sư nội bộ tư vấn pháp luật chứng khoán cho các công ty chứng khoán, luật sư Công ty Luật TNHH YouMe có bề dầy kinh nghiệm, am hiểu pháp luật chứng khoán cũng như thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực chứng khoán.

Tư vấn pháp luật chứng khoán là một trong những dịch vụ tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH YouMe. Với lợi thế là bề dày kinh nghiệm thực tiễn gắn liền với mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng, các dịch vụ  tư vấn luật chứng khoán, soạn thảo tài liệu, và giải quyết các vấn đề có liên quan tới chứng khoán của chúng tôi luôn mang lại hiểu quả tối đa về thời gian cũng như chi phí cho các doanh nghiệp. Các dịch vụ tư vấn pháp luật chứng khoán của chúng tôi bao gồm:
  1. Tư vấn thành lập công ty chứng khoán.
  2. Thực hiện các thủ tục thành lập công ty chứng khoán.
  3. Tư vấn đăng ký công ty đại chúng.
  4. Tư vấn niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
  5. Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng.
  6. Tư vấn luật chứng khoán về việc tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cố phiếu riêng lẻ cho các công ty đại chúng.
  7. Tư vấn kiểm soát hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết.
  8. Tư vấn kiểm soát tuân thủ pháp luật chứng khoán của các tổ chức niêm yết.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.