STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013

Nghị định 219/2013/NĐ-CP ngày 26.12.2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Tải về
2 Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013

Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09.12.2013 của Chính phủ quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tải về
3 Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013

Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tải về
4 Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013

Nghị định 172/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tải về
5 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03.01.2013

Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03.01.2013 của Chính phủ về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Tải về
6 Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09.01.2013

Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09.01.2013 của Chính phủ sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tải về
7 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12.11.2012

Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12.11.2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tải về
8 Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08.11.2012

Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08.11.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tải về
9 Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05.10.2012

Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 05.10.2012 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số.

Tải về
10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03.04.2012

Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03.04.2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Tải về
11 Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14.10.2011

Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14.10.2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tải về
12 Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10.10.2011

Nghị định 89/2011/NĐ-CP ngày 10.10.2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức

Tải về
13 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18.07.2011

Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18.07.2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Tải về
14 Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04.11.2011

Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04.11.2011 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Tải về
15 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01.10.2010

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01.10.2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

Tải về
16 Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20.09.2010

Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20.09.2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
17 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15.04.2010

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15.04.2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Tải về
18 Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04.01.2010

Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 04.01.2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ

Tải về
19 Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05.11.2009

Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05.11.2009 của Chính phủ về việc thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tải về
20 Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21.10.2009

Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tải về
21 Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009

Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19.10.2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức

Tải về
22 Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03.09.2009

Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03.09.2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tải về
23 Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16.07.2009

Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16.07.2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

Tải về
24 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30.06.2009

Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30.06.2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về
25 Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01.04.2009

Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01.04.2009 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Tải về
26 Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22.04.2008

Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22.04.2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Tải về
27 Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07.04.2008

Nghị định 40/2008/NĐ-CP ngày 07.04.2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Tải về
28 Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19.05.2007

Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19.05.2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
29 Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18.07.2007

Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18.07.2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Tải về
30 Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 05.07.2007

Nghị định 115/2007/NĐ-CP ngày 05.07.2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển.

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu