STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu
1 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16.05.2013

Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16.05.2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Tải về
2 Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10.01.2013

Nghị định 08/2013/NĐ-CP ngày 10.01.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tải về
3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16.12.2011

Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16.12.2011 của Chính phủ sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại.

Tải về
4 Nghị định 100/2011/NĐ-CP ngày 28.10.2011

Nghị định 100/2011/NĐ-CP ngày 28.10.2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Tải về
5 Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01.12.2010

Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01.12.2010 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 06/2008/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Tải về
6 Nghị định 68/2009/NĐ-CP ngày 06.07.2009

Nghị định 68/2009/NĐ-CP ngày 06.07.2009 của Chính phủ sửa đổi Khoản 7 Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tải về
7 Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07.05.2009

Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 07.05.2009 của Chính phủ sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Tải về
8 Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22.09.2008

Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22.09.2008 của Chính phủ về xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Tải về
9 Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16.01.2008

Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16.01.2008 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Tải về
10 Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05.09.2007

Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05.09.2007 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc.

Tải về
11 Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006

Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Tải về
12 Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10.08.2006

Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10.08.2006 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Tải về
13 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25.07.2006

Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25.07.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Tải về
14 Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12.06.2006

Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12.06.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Tải về
15 Nghị định 57/2006/NĐ-CP ngày 09.06.2006

Nghị định 57/2006/NĐ-CP ngày 09.06.2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Tải về
16 Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04.04.2006

Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04.04.2006 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Tải về
17 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31.03.2006

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31.03.2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Tải về
18 Luật thương mại năm 2005 ngày 14.06.2005

Luật thương mại năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2006

Tải về
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Dữ liệu