Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Công ty Luật TNHH YouMe tư vấn nhượng quyền thương mại như sau:

Hồ sơ thủ tục hoạt động nhượng quyền thương mại:

 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp; 

(Lưu ý: Nếu các giấy tờ trên được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam). 

Thời gian thụ lý hồ sơ

 • Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
 • Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc sẽ trả lời bằng văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung; 
 • Thời gian giải quyết hồ sơ bổ sung: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Dịch vụ pháp lý do Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp:

 • Tư vấn quy định pháp luật đối với hoạt động nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ tại Việt nam
 • Nghiên cứu và đề xuất phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch về nhượng quyền thương mại;
 • Tư vấn và giúp khách hàng xây dựng chiến lược nhượng quyền và phát triển các quyền thương mại và khai thác công nghệ tại Việt nam, cũng như giúp khách hàng quản lý thực hiện chiến lược đó.
 • Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ và các tài liệu liên quan;
 • Kiểm tra và tư vấn về nội dung các tài liệu do khách hàng cung cấp;
 • Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền Việt nam cho đến khi nhận được giấy xác nhận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Thực hiện các giải trình và vận động hành lang với cơ quan thẩm quyền Việt Nam về hồ sơ đăng ký nhằm đạt được các phê chuẩn, đăng ký cần thiết đối với hồ sơ hoạt động nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ.
 • Đại diện khách hàng thực hiện khảo sát và báo cáo chi tiết về tình trạng pháp lý, tình trạng tài sản và các nghĩa vụ hợp đồng của đối tác trong giao dịch của khách hàng;
 • Đánh giá và đưa ra những cảnh báo pháp lý, đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung đối với đối tác nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng trong trong hoạt động Nhượng quyền thương mại.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.