Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là đăng ký độc quyền giải pháp kỹ thuật đối với sản phẩm hoặc quy trình công nghệ, là thành quả lao động sáng tạo của con người, được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra Sáng chế, nếu đáp ứng các điều kiện: Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích với nội dung sau:

Tư vấn trước khi đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

- Tư vấn khả năng bảo hộ của Sáng chế/giải pháp hữu ích ;

-  Tư vấn và viết, sửa đổi Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích;

-  Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;

-  Tư vấn Tra cứu sơ bộ khả năng bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

-  Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích

-   Hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau:

-  Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (theo Mẫu);

-  Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích ;

- Yêu cầu bảo hộ;

-  Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán,... (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả SC/GPHI;

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một bản;

- Giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH YouMe;

-  Bản sao đơn đầu tiên;

Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

-  Đại diện khách hàng nhận và trả lời các Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến việc thẩm định hồ sơ;

-  Đại diện khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình thẩm định hồ sơ;

- Tiếp nhận và chuyển khách hàng bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;

Hỗ trợ sau khi đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

-  Tư vấn, hỗ trợ khách hàng duy trì hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế;

-  Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

-  Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.