Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Để bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), chủ thể quyền có thể thực hiện quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT bằng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự, hoặc yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi xuất, nhập khẩu hàng hoá xâm phạm quyền.

Công ty Luật TNHH YouMe cung cấp các dịch vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng. Cụ thể nội dung dịch vụ pháp lý của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn các biện pháp đảm bảo độc quyền sở hữu cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn xác định các hành vi xâm phạm các đối tượng Sở hữu trí tuệ, tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ toàn diện như dân sự, hình sự, hành chính hoặc kiểm soát biên giới.
  • Công ty Luật TNHH YouMe kết hợp cùng các cơ quan như Tòa án, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát, Thanh tra để bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn phương thức bảo vệ hiệu quả, có thể là các biện pháp tự bảo vệ hoặc yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan nhà nước khi cần thiết.
  • Các bên xâm phạm sẽ phải chấm dứt các hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ bị xâm phạm.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.