Xây dựng Bộ luật Dân sự có sức sống lâu bền

(PLO) - Hôm qua (3/2), phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường yêu cầu Vụ tập trung tốt việc chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trình Chính phủ trước khi Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII diễn ra.

Một trong những hoạt động nổi bật của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế trong năm qua là Vụ đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình (sẽ có hiệu lực từ 15/2/2015) và Dự án Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Vụ cũng đã tham gia soạn thảo 21 dự án luật, nghị quyết; thẩm định 12 dự án luật, góp ý 662 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia cùng các đơn vị thuộc Bộ xây dựng 6 dự án luật lớn, như BLTTDS (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản…; Vụ đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 -2014 (Chương trình 585) và triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý nói trên thu hút gần 10 ngàn lượt doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên phạm vi cả nước tham dự. 

Bên cạnh đó, Vụ còn tham gia trả lời nhiều yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết các vướng mắc về ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như hướng xử lý đối với các vụ việc cụ thể. Các mặt công tác khác cũng có những chuyển biến.

Tuy nhiên, báo cáo của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng pháp luật, trong góp ý, thẩm định, tham gia soạn thảo văn bản; trong phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, trong tham mưu giúp lãnh đạo Bộ và công tác tổ chức cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng như Bộ, ngành liên quan đề nghị Vụ tăng cường hơn công tác phối hợp; các văn bản góp ý cần thể hiện rõ hơn quan điểm của Vụ; có sự đầu tư nhiều hơn trong việc thẩm định văn bản…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đánh giá cao những kết quả trong công tác của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế. Bộ trưởng cho rằng năm 2014, với khối lượng công việc lớn, đa dạng, phức tạp, bên cạnh đó phải giải quyết nhiều công việc mang tính cấp bách song Vụ đã hoàn thành công việc được giao là rất đáng ghi nhận.

Năm 2015, Bộ trưởng mong muốn Vụ giữ gìn và phát huy truyền thống hiện có, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ; bám sát hơn đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu Vụ sâu sát, cụ thể hơn trong việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo BLDS sửa đổi; tranh thủ ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước, làm sao xây dựng BLDS có sức sống lâu bền.

Ngoài ra, Vụ cần tham gia tích cực hơn vào các dự án luật lớn do Bộ chủ trì soạn thảo; bảo đảm sự linh hoạt trong chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ; gắn xây dựng với thực thi pháp luật; giúp  Bộ các vấn đề về mặt pháp lý để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội nói chung.

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam điện tử, ngày 4.2.2015

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.