Vốn điều lệ thành lập DNNN từ 100 tỷ đồng

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhà nước khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước được thành lập thuộc những ngành, nghề kinh doanh theo quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập không được thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước được thành lập hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù hoặc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức quy định trên nếu được chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho DNNN đang hoạt động

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp khi thành lập là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp chủ sở hữu không thanh toán đầy đủ và đúng hạn nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo số vốn thực góp. Như vậy, vốn điều lệ của doanh nghiệp được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải là vốn thực góp (đã đầu tư) của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Để phù hợp với quy định nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất phương thức xác định điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động căn cứ vào khả năng đầu tư vốn từ Ngân sách nhà nước, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước hoặc từ Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước được xác định tối thiểu trong 3 năm kể từ năm lập phương án điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước, không quy định vốn điều lệ của doanh nghiệp phải bằng 30% tổng tài sản (hoặc giá trị dự án đầu tư hình thành tài sản của doanh nghiệp) như quy định trước đây.

Căn cứ để xác định vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động có các dự án đầu tư hình thành tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc có các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng tối thiểu trong thời gian 3 năm kể từ năm xác định điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉ tính xác định điều chỉnh vốn điều lệ đối với các dự án đầu tư được bố trí vốn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp hoặc Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước không có dự án đầu tư xây dựng hình thành tài sản, mà thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và luân chuyển hàng hóa (kể cả hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích và an ninh quốc phòng), căn cứ xác định vốn điều lệ là kế hoạch được đầu tư bổ sung vốn từ ngân sách nhà nước, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại doanh nghiệp nhà nước hoặc Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ năm lập phương án điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước.

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 08/04/2015

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.