Thủ tướng phân công soạn thảo 31 Nghị định hướng dẫn các luật mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy.

Các Nghị định đáng chú ý sẽ được xây dựng, ban hành bao gồm: Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; Nghị định về quy hoạch xây dựng; Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định về hợp đồng xây dựng; Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư .v.v…

Trong Danh mục, tổng cộng có 31 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hướng dẫn 11 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2014 và ngày 1/1/2015. Cơ quan chủ trì soạn thảo ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng theo Quyết định, Thủ tướng cho phép các cơ quan chủ trì soạn thảo áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.