Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 23.06.2014 đăng bài viết của tác giả Đ.Liên: "Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực", nội dung:Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 23.06.2014 đăng bài viết của tác giả Đ.Liên: "Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực", nội dung:

Theo đó, cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện TTHC thì các giấy tờ trong thành phần hồ sơ có thể là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
 
Khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện TTHC nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung quy định theo hướng: cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao kèm bản chính để thực hiện đối chiếu. Việc sử đổi quy định này phải được hoàn thành trước ngày 31-3-2015. Thủ tướng cũng chỉ thị: các văn bản hành chính có quy định trái với những quy định trên đấy cũng phải được tiến hành sửa đổi, bổ sung cho phủ hợp và cũng phải hoàn thành trước ngày 31-3-2015.
 
Được biết, tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực không những gây phiền hà, tốn kém cho người dân, lãng phí cho xã hội mà còn tạo nên áp lực quá tải đối với UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác chứng thực. Theo báo cáo, UBND cấp huyện/xã trên toàn quốc phải thực hiện chứng thực hàng trăm triệu bản sao mỗi năm. Việc yêu cầu nộp bản sao có chứng thực xuất phát từ việc các quy định hành chính do cơ quan tổ chức trực tiếp giải quyết TTHC ban hành yêu cầu giấy tờ phải nộp trong thành phần hồ sơ bắt buộc phải là bản sao có chứng thực; và một bộ phận công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC “ngại” đối chiếu, “sợ trách nhiệm” nên đã không tiếp nhận bản sao để tự đối chiếu với bản chính.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.