Thi hành án dân sự năm 2015: Tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm

(PLO) - Tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015 chiều qua (4/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự và thực hiện thí điểm Thừa phát lại mà Bộ, ngành Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự đã đạt được trong năm 2014.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2015 là năm thứ ba công tác thi hành án dân sự (THADS) thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội, cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS. Trong bối cảnh đó, đề nghị các đồng chí tập trung vào làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành; kịp thời ban hành hoặc phối hợp với các bộ, ngành ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền trước ngày Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015, bảo đảm xây dựng hệ thống pháp luật về THADS thống nhất, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác THADS. 

Cần lưu ý rằng, công tác THADS liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp nên không thể để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Đồng thời, cần khẩn trương tổ chức tập huấn Luật THADS cho cán bộ, công chức trong các cơ quan THADS và các cơ quan có liên quan và tới các tầng lớp nhân dân. Đây là khâu quan trọng, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng phải tích cực tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai tại địa phương mình.

Hai là, cần đoàn kết, hợp tác, quyết tâm, sáng tạo, đúng pháp luật trong toàn bộ hệ thống các cơ quan THADS, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội trong năm 2015; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài gây bức xúc xã hội trên tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhà nước và người dân.

Ba là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện các vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật trong THADS; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm. Năm 2014, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS đã xử lý nghiêm nhiều cán bộ vi phạm. Sang năm 2015, đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cần có thái độ kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý sai phạm. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức THADS gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, góp phần cải thiện hình ảnh người cán bộ THADS. 

Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TANDTC, VKSNDTC, với Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND và UBND 13 địa phương thực hiện thí điểm Thừa phát lại; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện, bảo đảm thí điểm thắng lợi, tiến tới tổng kết thực hiện thí điểm vào cuối năm 2015 và nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội triển khai chế định Thừa phát lại trên phạm vi rộng hơn. 

Các cơ quan THADS có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các Văn phòng Thừa phát lại trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến THADS, coi đó là một nhiệm vụ chính trị chung của Bộ, ngành Tư pháp và hệ thống THADS.

Năm là, tiếp tục tổ chức thực hiện các Đề án đã được Chính phủ phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS; đánh giá kết quả thực hiện các Đề án, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS trong thời gian tới, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới. Lưu ý việc đầu tư, mua sắm công phải thực hiện chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, phòng tránh thất thoát, tiêu cực. 

Sáu là, ngành THADS thực hiện chương trình cải cách hành chính từ đổi mới nâng cao, chất lượng cán bộ, công chức đến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt giải quyết thấu tình, đạt lý các khiếu nại của nhân dân. Các Cục trưởng, Chi cục trưởng phải có ước mơ xây dựng ngành tiến bộ, hội nhập, văn minh… 

Theo Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngày 05.12.2014

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.