Nên giao công chứng chứng nhận bản sao

“Một người muốn sao cái chứng minh thư, hộ khẩu để mua bán nhà đất thì người ta lại phải đến cơ quan hành chính chứng thực, sau đó mới quay về công chứng làm thủ tục mua bán. Tại sao một việc lại bắt người dân phải chạy hai nơi?” - Đại biểu Quốc hội (ĐB) Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) đặt câu hỏi khi Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) chiều qua - 28/5.

 Ủng hộ việc giao công chứng bản dịch giấy tờ về cho công chứng để giảm tải cho cơ quan nhà nước, tạo nhiều lựa chọn cho người dân, ĐB Cương đề nghị nên giao cho tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận luôn cả bản sao và chữ ký. Như vậy sẽ khắc phục tình trạng một việc người dân phải “chạy” đến hai nơi, cũng là tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. 

Đã “mở” nên “mở hết”
Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nói rõ thêm: Tách công chứng ra khỏi chứng thực thuận lợi hơn cho dân rất nhiều. Theo ĐB Thuyền, quy định như Dự thảo vẫn làm khó cho dân khi chứng thực thì ở cơ quan hành chính, còn công chứng thì ở tổ chức hành nghề. “Dự thảo nên cho phép làm cả sao y, chỉ khác là cái nào công chứng thì thu cao hơn, chứng thực thì thu ít hơn”. Riêng về công chứng bản dịch, ĐB Thuyền cho biết, việc quy định công chứng viên chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch giống như người không biết chữ (ngoại ngữ - PV) lại đi chứng ông biết chữ, do vậy cần cân nhắc quy định này.
Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, qua thảo luận đa số ý kiến trong UBTVQH và Đại biểu Quốc hội đều tán thành giao cho công chứng viên thực hiện việc chứng nhận bản dịch giấy tờ, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao như các cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP. 
Tuy nhiên, Dự thảo Luật quy định theo hướng công chứng viên được thực hiện việc chứng nhận bản dịch giấy tờ, đồng thời được chứng thực bản sao và chữ ký trên giấy tờ, văn bản nhưng chỉ giới hạn đối với các giấy tờ, văn bản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà mình đã công chứng hoặc đang thực hiện việc công chứng (Điểm c Khoản 1 Điều 17). Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện các công việc chứng thực theo quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP như hiện nay. 
Về dịch vụ chứng nhận bản dịch, Dự thảo Luật đã chỉnh lý theo hướng giao cho công chứng viên nhiệm vụ công chứng bản dịch giấy tờ. Theo đó, công chứng viên chịu trách nhiệm trước người yêu cầu dịch về tính chính xác của nội dung bản dịch và chứng nhận nội dung bản dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 
Để kiểm soát chất lượng bản dịch, tổ chức hành nghề công chứng cần lựa chọn cộng tác viên dịch thuật bảo đảm về uy tín, trình độ, đồng thời cộng tác viên dịch thuật phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung dịch theo quy định của pháp luật về dân sự. Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định cụ thể về các trường hợp công chứng viên không được công chứng bản dịch.

Cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Với những lý do báo cáo giải trình nêu trên, ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) đồng tình với việc cho phép chuyển nhượng các Văn phòng công chứng. Tuy nhiên, ĐB này lưu ý: “Cần quy định chặt chẽ, tránh tình trạng lập Văn phòng để bán. Cần bổ sung quy định ít nhất sau 2 năm thành lập, Văn phòng công chứng mới được chuyển nhượng”.
Báo cáo về vấn đề này, UBTVQH cho biết nhiều ý kiến tán thành với việc cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng. Tuy nhiên, do Văn phòng công chứng gắn liền với uy tín, kỹ năng chuyên môn và khả năng chịu trách nhiệm toàn bộ của công chứng viên là thành viên, là nơi cung cấp dịch vụ công nên UBTVQH đề nghị cho tiếp thu trong Dự thảo Luật theo hướng cho phép chuyển nhượng Văn phòng công chứng nhưng phải kèm theo các điều kiện chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu bảo đảm chất lượng của tổ chức cung cấp dịch vụ công. Người nhận chuyển nhượng tổ chức này cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định như phải là công chứng viên, có kinh nghiệm hành nghề nhất định, cam kết hành nghề tại địa phương... và việc chuyển nhượng này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.