“Mọi người dân hãy tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”

(PLO) - PLVN trích đăng bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 và phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam".

“Mọi người dân hãy tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Trong công cuộc Đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi bức thiết. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước đã khẳng định, cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phải tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu quả thi hành, mà trước hết là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, theo đó mùng 9 tháng 11 - ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta vào năm 1946 - được lấy làm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật hàng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội...

Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thi hành Hiến pháp 2013, hôm nay, chúng ta tổ chức trang trọng Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” gắn với việc phát động cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. 

Đây là sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật năm 2013 và kết quả một năm triển khai thi hành Hiến pháp mà còn góp phần thiết thực đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống…

Để Ngày Pháp luật năm 2014 thực sự thiết thực, hiệu quả, tôi đề nghị các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật mà trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Hiến pháp và các luật mới được ban hành, không phô trương, hình thức, tiếp tục tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục; tăng cường hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật. 

Mọi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mọi người dân hãy tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật để tự giác thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức và lối sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Để Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với chất lượng cao, thu hút sự tham gia của đồng bào, chiến sĩ cả nước, tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần nhận thức đúng đắn và toàn diện về vai trò, ý nghĩa của Cuộc thi để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp đặc thù của Bộ, ngành, địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi; sớm tổ chức lễ phát động, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tổ chức thành công cuộc thi; lựa chọn được những bài dự thi có chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương. 

Thứ ba, để tạo đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội tích cực hưởng ứng, vận động, tạo điều kiện để thành viên, hội viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật và cuộc thi với chất lượng tốt nhất; đồng thời cùng giám sát, đề xuất mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp thực tiễn của đất nước. 

Thứ tư, ngành Tư pháp cần tiếp tục làm tốt công tác định hướng, tham mưu triển khai thực hiện, hỗ trợ nội dung, tài liệu; kịp thời xử lý vướng mắc; phát hiện các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc dân chủ, khách quan, khoa học, công tâm, chọn ra những bài dự thi có chất lượng cao nhất để khi kết thúc cuộc thi, kịp thời tổng kết, trao giải, khen thưởng, động viên.

Thứ năm, cần khai thác, sử dụng kết quả của Cuộc thi, tạo thành động lực mạnh mẽ để nhân dân hiến kế, tham gia ngày càng sáng tạo và hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

(Báo Pháp luật Việt Nam điện tử - 07.11.2014)

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.