Liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: Sẽ có Thông tư liên tịch

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hiện Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Thông tư liên tịch này.

Thông tư liên tịch nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 4/8/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ
Dự thảo Thông tư liên tịch này quy định rất cụ thể trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, nội dung, trách nhiệm thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Theo đó, việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc 2 nhóm trường hợp cụ thể. Một là, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện đó. 

Hai là, đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn cấp huyện; trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện đó. Việc liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc. 

Dự thảo quy định rõ, Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính; thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em; chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền để đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Đối với Cơ quan Công an thực hiện việc đăng ký thường trú cho trẻ em, Dự thảo Thông tư quy định rõ: Đối với tỉnh thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện, quận, thị xã. Còn việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết. 

Thời hạn tối đa để giải quyết là 20 ngày làm việc 
Dự thảo Thông tư liên tịch dành một chương để quy định về trình tự, thủ tục thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cụ thể, người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi nộp một bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ, tài liệu là: Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu quy định); Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định); Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính); trên cơ sở thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em và thông báo cho cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ biết. 

Dự thảo cũng quy định rõ người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải xuất trình một số loại giấy tờ gồm:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu làm thủ tục liên thông; Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân trong việc lập hồ sơ thực hiện liên thông; lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định. 

Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em; viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân, trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện trong thời hạn tối đa 20 ngày làm việc. Trong trường hợp liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc.

Xuất phát từ những tác động tích cực của mô hình đăng ký khai sinh “3 trong 1” tại một số địa phương, Bộ Tư pháp đã đề xuất xây dựng Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành có liên quan phải ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông nhằm triển khai thống nhất trong phạm vi toàn quốc bắt đầu từ tháng 9/2014.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.