Hỗ trợ lãi suất phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đó, chủ dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau: Có dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có vay vốn tại tổ chức tín dụng và sử dụng tiền vay để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định Quyết định 13/2015/QĐ-TTg; các khoản vay vốn ODA, vay vốn tín dụng đầu tư Nhà nước và các khoản vay khác  để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã hưởng hỗ trợ từ chính sách có nguồn ngân sách nhà nước thì không được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định 13/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này.

Trường hợp các khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ.

Về mức hỗ trợ, Dự thảo nêu rõ, căn cứ vào nguồn lực ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định về mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 9 của Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo công khai về mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng cho chủ dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Việc hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng cho chủ dự án được thực hiện hàng năm và thông qua Kho bạc Nhà nước nơi chủ dự án mở tài khoản thanh toán trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư này.

Dự thảo quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ dự án bao gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của chủ dự án (theo Mẫu quy định);  xác nhận của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của chủ dự án cũng bao gồm: Hợp đồng tín dụng (bản photo) có xác nhận của tổ chức tín dụng cho vay vốn, kèm theo bản gốc Hợp đồng tín dụng để đối chiếu với bản photo; bảng kê rút vốn vay hoặc các giấy tờ tương đương có xác nhận của tổ chức tín dụng xác định chủ dự án có vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện dự án; bảng kê hoặc bảng tính số tiền đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ lãi suất do chủ dự án lập căn cứ vào dư nợ vay vốn tổ chức tín dụng và mức hỗ trợ lãi suất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 31.08.2015

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.