Hạn chế tình trạng chậm xác minh lý lịch tư pháp

Để triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp (LLTP), trong đó có việc tra cứu, xác minh thông tin phục vụ việc cấp Phiếu LLTP, đòi hỏi phải xây dựng được cơ sở dữ liệu LLTP. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu này hiện chưa được quan tâm xây dựng, chất lượng lại đang đứng trước nhiều thách thức.

Bởi thế, mặc dù theo quy định ngành Tư pháp phải chủ động trong cấp Phiếu LLTP nhưng phần lớn vẫn dựa vào thông tin của cơ quan Công an và các cơ quan khác cung cấp nên nhiều trường hợp cấp Phiếu bị chậm so với yêu cầu…

Lượng thông tin LLTP tồn đọng khá lớn
Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP trong thời gian qua còn gặp nhiều lúng túng, từ lý luận tới kinh nghiệm thực tiễn, từ định hướng, khái quát về quy mô, cấu trúc cơ sở dữ liệu cho tới việc tổ chức thực hiện. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này tại Trung tâm LLTP quốc gia và tại các Sở Tư pháp thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm thực tiễn, lại thường xuyên biến động. Vài địa phương chưa thật quan tâm, chú trọng tới công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Một bộ phận lãnh đạo và cán bộ làm công tác LLTP chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP.

Thực tế cho thấy, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP tại hầu hết các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của Luật LLTP năm 2009, cá biệt có địa phương đến năm 2013 mới bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Số lượng thông tin LLTP chưa được xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu còn tồn đọng khá lớn, thậm chí có địa phương đang tồn khoảng 100 nghìn thông tin. 

Hơn nữa, do đây là lĩnh vực công việc mới và khó, mang tính nghiệp vụ rất chuyên sâu nên trong những năm đầu tiên triển khai công tác này, việc cập nhật, xử lý thông tin để từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu LLTP gặp rất nhiều khó khăn. Chất lượng thông tin chưa đáp ứng yêu cầu như tình trạng thông tin thiếu, xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu không thống nhất hoặc chưa chính xác khá phổ biến. Do vậy, việc tra cứu, xác minh thông tin LLTP có từ ngày 1/7/2010 theo quy định của Luật LLTP, phục vụ công tác cấp Phiếu LLTP phần lớn vẫn còn dựa trên cơ sở thông tin của cơ quan Công an và các cơ quan khác cung cấp, dẫn đến chậm cấp Phiếu cho dân. 

Giải quyết vướng mắc trên, chủ trì hội thảo bàn về tiêu chí kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP diễn ra hôm qua (22/8), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát trong việc nâng cao chất lượng của cơ sở dữ liệu LLTP. 

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cho rằng, thông qua hoạt động kiểm soát sẽ kịp thời phát hiện, khắc phục những chậm trễ, sai sót, hạn chế xảy ra vi phạm pháp luật hoặc khiếu kiện đòi bồi thường thiệt hại do cung cấp thông tin LLTP sai sự thật, gây thiệt hại cho người được cấp Phiếu LLTP và muốn kiểm soát được thì phải có được các tiêu chí.

“Chậm thì gửi thẳng Cục trưởng C53”
Theo Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Đỗ Thị Thúy Lan, xây dựng tiêu chí kiểm soát chất lượng là bước khởi đầu quan trọng để thực hiện ISO hóa quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP. 

Vì vậy, bà Lan đề xuất một số tiêu chí kiểm soát chất lượng như tiêu chí tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy trình, quy chuẩn về xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP; tiêu chí đáp ứng các mục tiêu xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP; tiêu chí bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của thông tin trong cơ sở dữ liệu LLTP; tiêu chí đáp ứng các điều kiện bảo đảm cho hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP. 

Tán thành với sự cần thiết phải kiểm soát chất lượng thông tin LLTP để đảm bảo tính chính xác, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ - Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53), Bộ Công an – khẳng định, tiêu chí kiểm soát nào thì việc quan trọng nhất vẫn phải là nhanh chóng, thuận tiện cho dân. Qua nắm bắt tình hình, ông Mạ thừa nhận có địa phương nhận hồ sơ yêu cầu phối hợp xác minh, tra cứu thông tin LLTP từ ngành Tư pháp nhưng sau 10 ngày mới gửi về C53. “Dứt khoát trong năm 2014, chúng tôi sẽ không để xảy ra tình trạng này. Công an địa phương nào phối hợp xác minh LLTP chậm, cơ quan Tư pháp cứ gửi thẳng Cục trưởng Cục C53” - ông Mạ tuyên bố. 

Khẳng định một lần nữa sự sẵn sàng phối hợp của C53 khi nhận được yêu cầu tra cứu, xác minh phục vụ cấp Phiếu LLTP, ông Mạ cũng chia sẻ về kinh nghiệm của Cục trong xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ cảnh sát và đề xuất ngành Tư pháp khi xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP cần có khả năng kết nối, dùng chung, tránh gây lãng phí. 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.