Đề xuất chế độ với người làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó đề xuất mức phụ cấp cao nhất là 70% và mức phụ cấp thấp nhất là 15%.

Hiện nay, trên cả nước có khoảng 10.000 công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở công lập của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: 124 cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy; 213 cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, mức lương và thu nhập thấp; nhiều cơ sở phải bố trí nhân viên làm việc 3 ca để phục vụ, chăm sóc các đối tượng. Nhiều công chức, viên chức không yên tâm làm việc, xin chuyển đơn vị công tác; cơ sở không tuyển dụng được cán bộ y tế, cán bộ công tác xã hội có chuyên môn làm việc tại các cơ sở.

Trên cơ sở ý kiến phản hồi của các địa phương và xuất phát từ thực tiễn; đồng thời để bảo đảm sự kế thừa, tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức hài hòa, cân đối giữa các ngành nghề, lĩnh vực, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cụ thể về các mức trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở công lập của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Đối với tất cả công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy được hưởng trợ cấp đặc thù bằng 50% mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy gồm 2 loại phụ cấp là: Phụ cấp ưu đãi y tế; phụ cấp ưu đãi giáo dục, trong đó mức phụ cấp ưu đãi y tế là 70% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma tuý bị bệnh AIDS giai đoạn IV; mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, xét nghiệm cho người nghiện ma tuý bị bệnh AIDS giai đoạn III.

Về phụ cấp ưu đãi giáo dục, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma túy và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức trực tiếp dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề cho người nghiện ma tuý và người nhiễm HIV/AIDS tại các cơ sở ở các vùng còn lại.

Phụ cấp với người làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Dự thảo cũng đề xuất, mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc cho người cao tuổi không tự phục vụ được, trẻ em dưới 4 tuổi. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người khuyết tật nặng…

Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp ưu đãi cao nhất quy định tại Dự thảo này. Công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Dự thảo Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Theo Báo điện tử Chính phủ, ngày 14/08/2015

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.