Còn 53 văn bản nợ đọng cần giải quyết

Bộ Tư pháp vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 7/2014 và nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2014.

Theo Báo cáo này, trong tháng 7/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 79 văn bản. Tuy nhiên, đến hết tháng 7, Chính phủ mới ban hành được 5 nghị định/30 nghị định, quyết định nợ đọng, đạt 16,67%, còn nợ 25/30 văn bản, chiếm 83,33%. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ mới ban hành được 6 thông tư/34 thông tư, thông tư liên tịch nợ đọng, đạt 17,65%, còn nợ 28/34 văn bản, chiếm 82,35%. Tổng hợp chung, số văn bản quy định chi tiết ban hành trong tháng 7/2014 là 11 văn bản, giải quyết được 11/64 văn bản nợ đọng, đạt 17,19%. Số còn nợ là 53/64 văn bản, chiếm 82,81%. 

Với tiến độ “rùa” này, trong tháng 8 và những tháng tiếp theo của năm 2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ chỉnh lý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 53 văn bản còn nợ đọng. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 15 văn bản quy định chi tiết thi hành 02 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015); đồng thời, phải lập Danh mục văn bản quy định chi tiết 11 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp (dự kiến khoảng 80 văn bản). Một nhiệm vụ khác các Bộ, ngành cũng cần thực hiện trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm là phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 về tình hình triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, trong thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh ở Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có chuyển biến tích cực, chất lượng văn bản quy định chi tiết ngày càng được nâng lên, tiến độ xây dựng, ban hành nhanh hơn. Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, số lượng văn bản nợ đọng là lớn so với số văn bản đã ban hành. Bên cạnh đó, việc rà soát, lập dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết chưa sát, dẫn đến tình trạng có văn bản được ban hành nhưng chưa quy định đầy đủ các nội dung được luật, pháp lệnh giao như Nghị định quy định về khung giá đất quy định chi tiết Luật đất đai. 

Về tình hình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong tháng 7/2014, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra đối với 183 văn bản (gồm 21 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 162 văn bản của địa phương), qua kiểm tra đã phát hiện 102 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Cụ thể, có 4 văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ có dấu hiệu trái pháp luật, còn lại là  98 văn bản của địa phương. Đối với văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, trong 06 tháng đầu năm 2014, theo báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, có 22 thông tư và thông tư liên tịch đã được ban hành, song chỉ có 18 văn bản được gửi đến Bộ Tư pháp để kiểm tra.

Bộ Tư pháp cũng cho biết, trong tháng 7, Bộ đã thông báo yêu cầu xử lý đối với 7 văn bản. Hiện nay, có 1 văn bản của địa phương đã được tự xử lý, 6 văn bản còn lại đang trong thời hạn xử lý. 

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.