Đề xuất quy định đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã đề xuất quy định về đăng ký...

Nhanh chóng đưa Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào thực tiễn

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Nhiều ưu đãi khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó Bộ đề xuất nhiều ưu đãi và hỗ trợ đầu tư...

Phạt nặng vi phạm trong xây dựng

(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh...

Đề xuất quy định cơ cấu, nhiệm vụ cơ quan thuộc Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định cơ quan thuộc Chính phủ trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc và...

Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Thông tin và Truyền thông - Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Nhiều ưu đãi khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó Bộ đề xuất nhiều ưu đãi và hỗ trợ đầu tư...

Nhanh chóng đưa Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào thực tiễn

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài Nguyên và Môi trường đang dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đề xuất quy định đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đã đề xuất quy định về đăng ký...

Đề xuất quy định cơ cấu, nhiệm vụ cơ quan thuộc Chính phủ

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định cơ quan thuộc Chính phủ trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc và...

Phạt nặng vi phạm trong xây dựng

(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh...

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Sửa thế nào để kéo dài “tuổi thọ” của luật

(PLO) - Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) vào sáng qua (13/11), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Sửa đổi lần này phải quán triệt được hết mọi vấn đề của xã hội, của từng người dân,...

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Trong đó, Bộ đề xuất 11 tiêu chuẩn đánh giá chất...

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học.

Đề xuất chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về cấp xã

(Chinphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Bộ Quốc phòng đề xuất quy...

Hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Hỗ trợ lãi suất phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến...

Triển khai Luật Ban hành VBQPPL mới: Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết

(PLO) - Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2015 được Bộ Tư pháp xác định trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp...

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Tòa nhà Phương Đông, số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 043 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.