Phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng là nhà thầu phụ

Chia sẻ bài viết:
Phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng là nhà thầu phụ
Ngân hàng có được phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng là nhà thầu phụ theo Hợp đồng thầu phụ ký với nhà thầu chính là pháp nhân nước ngoài hay không?
Căn cứ các quy định tại Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28.12.2006:
Ngân hàng được phép phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng trong trường hợp phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng là nhà thầu phụ theo  Hợp đồng thầu phụ ký với nhà thầu chính là pháp nhân nước ngoài nếu: Khách hàng chứng minh được đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng thầu phụ giữa Khách hàng và Nhà thầu chính được Nhà thầu chính chuyển từ tài khoản tại nước ngoài về tài khoản của Khách hàng tại Việt Nam (do thuộc các trường hợp thanh toán/ chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai, theo đó, người cư trú, người không cư trú là tổ chức được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch Thu ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào (Khoản 5- Điều 3- Nghị định số 160/2006/NĐ-CP; Điểm a- Khoản 1- Điều 30- Nghị định 160/2006/NĐ-CP)).

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Luật gia Nguyễn Thị Phương Anh