Nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu Dự án tại Việt Nam.

Chia sẻ bài viết:
Nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu Dự án tại Việt Nam.
Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1- Điều 3- Quyết định số 87/2004/QĐ- TTg thì: “Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động tại Việt Nam sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thầu”.
Thủ tục về cấp phép thầu thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BXD (Điều 1; Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6)
Theo quy định tại Khoản 1; Khoản 2 - Điều 7- Thông tư số 01/2012/TT-BXD quy định về Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài thì:
“1. Sau khi được cấp giấy phép thầu, nhà thầu có trách nhiệm lập Văn phòng điều hành (hợp đồng thuê văn phòng hoặc lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án); đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của Văn phòng điều hành với các cơ quan quản lý các lĩnh vực này.
2. Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành, Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan quy định tại Điều 7 của Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg theo mẫu tại Phụ lục số 11 của Thông tư này. Trường hợp thay đổi các thông tin của Văn phòng điều hành, nhà thầu phải thông báo cho các cơ quan này biết”.
Như vậy, nhà thầu nước ngoài sau khi được cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài phải thành lập văn phòng điều hành mà không có quy định pháp luật bắt buộc phải thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Công ty Luật TNHH YouMe

Những tin cũ hơn