Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối với giáo viên

Chia sẻ bài viết:
Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối với giáo viên
(GDVN) - Giáo viên chuyển tới vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng một số ưu đãi theo quy định của pháp luật

Tôi là giáo viên công tác tại một trường tiểu học công lập. Vừa qua, tôi nhận được quyết định luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian 5 năm và tôi sẽ chuyển đi cùng với gia đình. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi, tôi có được hưởng trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp lần đầu không?

Nguyễn Văn Vĩnh

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đỏi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi là Nghị định 19/2013/NĐ-CP) quy định về trợ cấp chuyển vùng như sau: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.”

Về trợ cấp lần đầu, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP thì:  1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương. 2. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Ảnh minh họa

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là giáo viên được luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian 5 năm và chuyển đi cùng với gia đình. Do đó, ngoài phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi, ông sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng, trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng chỉ áp dụng một lần cho cả thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mức phụ cấp được thực hiện theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam