Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

Chia sẻ bài viết:
Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Thương mại Hà Nội, em được biết hàng năm nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Xin hỏi khi tham gia nghiên cứu khoa học như vậy thì sinh viên sẽ có trách nhiệm và quyền lợi gì?
Bạn đọc có email HoahuongduongXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Em là sinh viên năm nhất của trường Đại học Thương mại Hà Nội, em được biết hàng năm nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Xin hỏi khi tham gia nghiên cứu khoa học như vậy thì sinh viên sẽ có trách nhiệm và quyền lợi gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 12 Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học quy định về trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học như sau:
1. Trách nhiệm của sinh viên:
a) Thực hiện các nghiên cứu khoa học một cách trung thực, nghiêm túc;
b) Chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học;
c) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
2. Quyền của sinh viên:
a) Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;
b) Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu;
c) Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học;
d) Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định;
đ) Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành;
e) Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;
g) Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.
Như vậy, bạn là sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có trách nhiệm và quyền lợi theo trích dẫn nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh