Tiêu chuẩn đề cử, bình chọn giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục là “Nhà giáo tiêu biểu của năm”

Chia sẻ bài viết:
Tiêu chuẩn đề cử, bình chọn giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục là “Nhà giáo tiêu biểu của năm”
Tôi nghe nói từ năm 2022 trở đi sẽ có quy định mới về tiêu chuẩn bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”. Xin hỏi, theo quy định mới, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm” thì giáo viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn gì?
Bạn đọc có email TranyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi nghe nói từ năm 2022 trở đi sẽ có quy định mới về tiêu chuẩn bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”. Xin hỏi, theo quy định mới, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm” thì giáo viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn gì?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1 Mục II Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bình chọn “nhà giáo tiêu biểu của năm” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT) quy định về đối tượng bình chọn như sau:
Giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các cơ sở công lập và ngoài công lập (sau đây gọi chung là nhà giáo).
Mục IV Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đề cử, bình chọn như sau:
1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, mẫu mực; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và tại địa phương nơi cư trú.
2. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và trong cuộc sống, được đồng nghiệp, người học tín nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3. Là tấm gương điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, sáng tạo trong năm học, góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.
Như vậy, để được bình chọn là “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cần đáp ứng các tiêu chuẩn được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh