Thủ tục chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ

Chia sẻ bài viết:
Thủ tục chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ
Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng và đang quản lý sổ gốc văn bằng.

Thực tế tôi sinh năm 1990 nhưng trong Giấy khai sinh và Bằng tốt nghiệp cấp ba đều đang ghi năm sinh của tôi là 1987. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp tôi sửa lại năm sinh trong Giấy khai sinh thì có sửa lại được năm sinh trên Bằng tốt nghiệp hay không, và nếu có thì cần phải làm những thủ tục gì?

Trần Trọng Đức

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21a Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là “Thông tư số 22”) thì các trường hợp phải chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ bao gồm:“Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật”.

Điều 21 Thông tư số 22 quy định về thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ như sau: Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ.

Hồ sơ bao gồm: “a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; b) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ; c) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa; d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn.

Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Như vậy, căn cứ các quy định nói trên, theo thông tin ông đã cung cấp, trường hợp ông đã sửa lại năm sinh trong Giấy khai sinh thì ông có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa năm sinh trên Bằng tốt nghiệp. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam