Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Chia sẻ bài viết:
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Xin hỏi, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là bao lâu? Thời hiệu này được tính từ khi nào?
Bạn đọc có email TiennguyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi:  Xin hỏi, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là bao lâu? Thời hiệu này được tính từ khi nào?
Luật gia Hoàng Thị Quỳnh, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 2 Điều 1 Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục quy định như sau:
2. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:
“Điều 3a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 01 năm.
2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;
b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;
c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này và điểm a, b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
3. Việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.”.
Như vậy, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 01 năm. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với từng vi phạm cụ thể được xác định theo quy định nêu trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quỳnh