Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy

Chia sẻ bài viết:
Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
(GDVN) - Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian tôi đi tập huấn có được quy đổi ra tiết dạy hay không?

Tôi hiện là giáo viên một trường tiểu học. Trong năm học, Hiệu trưởng nhà trưởng cử tôi đi tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục và đào tạo để về phổ biến lại cho giáo viên trong trường. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian tôi đi tập huấn có được quy đổi ra tiết dạy hay không?

Lý Công Vinh

Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21.12009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT) quy định: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định về việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy như sau: Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau: a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 5 tiết định mức; b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức; c) Báo cáo ngoại khóa cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án hoặc đề cương báo cáo) thì số tiết báo cáo thực tế được tính tương đương số tiết định mức; d) Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là giáo viên tiểu học được Hiệu trưởng phân công tham gia công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, do đó, thời gian ông tham gia hoạt động này sẽ được quy đổi ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy, cụ thể: 1 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam