Quy định về đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức

Chia sẻ bài viết:
Quy định về đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức
(GDVN) - Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Tôi là viên chức tại một trường cao đẳng công lập và được nhà trường cử đi học nghiên cứu sinh.  Tháng 6/2015, tôi hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện tại, vì lí do cá nhân, tôi muốn chuyển công tác sang một đơn vị khác. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có phải đền bù chi phí đào tạo cho trường cũ hay không?

Nguyễn Chấn

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi là Nghị định 29/2012/NĐ-CP)  thì viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau: a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập; c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điểm b Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về thời gian cam kết phục vụ của viên chức được cử đi đào tạo sau khi đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp như sau: Cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

Bên cạnh đó, các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (sau đây gọi là Thông tư 15/2012/TT-BNV) bao gồm: a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý; c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là viên chức tại một trường cao đẳng công lập và được nhà trường cử đi học nghiên cứu sinh. Do đó, sau khi hoàn thành khóa học và được cấp bằng, ông phải công tác tại trường trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo theo cam kết. Trường hợp ông chuyển công tác sang đơn vị khác nếu không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thì ông sẽ phải đền bù chi phí đào tạo cho nhà trường đối với khoảng thời gian đào tạo. Cách tính chi phí đền bù được thực hiện theo quy định tại khoản Điều 17 Thông tư 15/2012/TT-BNV.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam