Quy định về cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

Chia sẻ bài viết:
Quy định về cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ

Tôi tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm. Hiện tại tôi muốn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học của tôi từ sổ gốc tại Nhà trường. Đề nghị Phòng tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi phải nộp những giấy tờ gì để được cấp bản sao bằng đại học? Thời gian cấp là bao lâu?.

Minh Châu

Điểm a) Khoản 1 Điều 5 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT (Quy chế văn bằng, chứng chỉ) quy định: Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao, chứng thực văn bằng, chứng chỉ khi có nhu cầu.

Điều 25 Quy chế văn bằng, chứng chỉ quy định thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc như sau: “Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính”.

Tại Khoản 2, 4, 5 Điều 27 Quy chế văn bằng, chứng chỉ quy định trình tự, thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc như sau: Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

Khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, người yêu cầu phải xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Thời hạn cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện như sau:

a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu;

b) Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện;

Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người yêu cầu thì cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải trả lệ phí cấp bản sao. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm, do đó, bà có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học khi có nhu cầu. Trình tự, thủ tục và thời hạn cấp bản sao bằng tốt nghiệp được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam