Phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút đối với giáo viên hợp đồng

Chia sẻ bài viết:
Phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút đối với giáo viên hợp đồng
(GDVN) - Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt...

Tôi là giáo viên hiện đang giảng dạy theo chế độ hợp đồng. Trường tôi đang công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đề nghị Phòng Tư vấn Pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, giáo viên hợp đồng như tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút không? Nếu có thì mức hưởng là bao nhiêu?

Trần Minh Quân

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi là Nghị định số 61/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP thì các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác theo Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác sau đây: 1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước. 2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục không thuộc biên chế Nhà nước hoặc đang trong thời gian tập sự hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước.

Tại Điều 7 Nghị định 61/2006/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi như sau: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi mức 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và không hưởng phụ cấp ưu đãi đã quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06  tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Về phụ cấp thu hút, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP quy định: 1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). 

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là giáo viên hiện đang giảng dạy theo chế độ hợp đồng tại trường thuộc vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, ông thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút của Chính phủ. Mức hưởng các khoản phụ cấp được thực hiện theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam