Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế trường học

Chia sẻ bài viết:
Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế trường học
Tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) tại các cơ sở giáo dục.

Tôi là viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại một trường tiểu học đến nay đã được 4 năm. Trong thời gian làm việc, tôi chỉ nhận được lương theo hệ số mà không nhận được khoản phụ cấp nào. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, ngoài tiền lương, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hay không?.

Nguyễn Thị Như

Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04.07.2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định về mức phụ cấp ưu đãi như sau: “Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung, (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này là công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng”.

Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19.01.2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2001/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC) quy định: viên chức làm công tác y tế trường học đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14.12.2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Nguyên tắc áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC như sau: Trường hợp công chức, viên chức chuyên môn y tế thuộc đối tượng được hưởng các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề khác nhau thì được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.

Như vậy, căn cứ quy định pháp luật trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại trường học khi bà thuộc đối tượng viên chức đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. Mức phụ cấp và nguyên tắc áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam