Phụ cấp đặc biệt đối với giáo viên công tác tại vùng biên giới

Chia sẻ bài viết:
Phụ cấp đặc biệt đối với giáo viên công tác tại vùng biên giới
(GDVN) - Đối tượng được hưởng phụ cấp đặc biệt là những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Tôi là viên chức được thuyên chuyển đến giảng dạy tại một trường trung học cơ sở thuộc vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Đề nghị Phòng Tư vấn Pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, phụ cấp đặc biệt áp dụng đối với viên chức công tác tại vùng biên giới được quy định như thế nào?

Lê Đình Sơn

Theo quy định tại Thông tư 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Thông tư 09/2005/BNV) thì đối tượng được hưởng phụ cấp đặc biệt là những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm: 1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu. 2. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi Chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập. 3. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

Khoản 1, mục II Thông tư 09/2005/TT-BNV quy định về mức phụ cấp như sau: a) Phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỷ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang. b) Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% áp dụng đối với các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này làm việc ở địa bàn được quy định trong phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Về phương thức chi trả, theo quy định tại khoản 2, mục II Thông tư 09/2005/TT-BNV thì: a) Phụ cấp đặc biệt được tính trả theo nơi làm việc cùng kỳ lương hoặc phụ cấp quân hàm hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. b) Phụ cấp đặc biệt chỉ trả cho những tháng thực sự công tác trên địa bàn, khi rời khỏi địa bàn từ một tháng trở lên hoặc đến công tác không tròn tháng thì không được hưởng.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin ông đã cung cấp, ông là viên chức được thuyên chuyển đến giảng dạy tại vùng biên giới. Do đó, ông sẽ  được hưởng phụ cấp đặc biệt nếu khu vực ông đang công tác nằm trong danh sách các địa bàn được áp dụng phụ cấp đặc biệt quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 09/2005/TT-BNV. Mức hưởng phụ cấp và phương thức chi trả phụ cấp đặc biệt được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam