Nhà giáo không trực tiếp giảng dạy có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Chia sẻ bài viết:
Nhà giáo không trực tiếp giảng dạy có được hưởng phụ cấp thâm niên?
(GDVN) - Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Tôi là nhà giáo công tác tại một trường phổ thông công lập. Vừa qua, tôi chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện và không còn trực tiếp giảng dạy nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn được xếp lương theo ngạch giáo viên. Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo không?.

Lê Thị Yến

Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 68) quy định đối tượng và phạm vi áp dụng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên như sau: 1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật). 2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập. 3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể: a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

Ảnh minh họa

Như vậy, theo thông tin bà đã cung cấp, bà là nhà giáo đã chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo và hiện tại bà không còn trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục. Căn cứ quy định của Thông tư liên tịch số 68 về đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên, bà không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam