Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được hưởng chế độ ưu đãi thế nào?

Chia sẻ bài viết:
Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được hưởng chế độ ưu đãi thế nào?
Bạn đọc có email hungnxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Ông nội tôi có tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945. Xin hỏi, ông nội tôi và thân nhân sẽ được hưởng chế độ ưu đãi như thế nào?
Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Điều 9 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14) quy định về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 như sau:
1. Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945” theo quy định của Chính phủ.
2. Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng.
3. Bảo hiểm y tế.
4. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.
5. Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.
6. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.
7. Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp.
Điều 10 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 như sau:
1. Bảo hiểm y tế đối với vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
2. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con.
3. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng chế độ chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau:
a) Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;
b) Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.
4. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh này thì thân nhân hoặc người thờ cúng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.
5. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hằng tháng chết.
Như vậy, người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và thân nhân của họ có thể được hưởng chế độ ưu đãi như trên.
Tư vấn pháp luật
Hình minh họa

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Thủy