Nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Chia sẻ bài viết:
Nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu
(GDVN) - Công chức, viên chức và người lao động đến tuổi nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Tôi là viên chức giảng dạy tại một trường trung học cơ sở (THCS) công lập. Cuối năm 2013, tôi được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại tôi đã nhận được thông báo nghỉ hưu. Đề nghị Phòng Tư vấn Pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu không?

Đinh Thu Hà

Theo Điều 15 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội về việc ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH) thì điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu được quy định như sau: Công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này, đến tuổi nghỉ hưu được xem xét, nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại khoản 1 Điều 5 nếu có đủ các điều kiện sau: a) Đã có thông báo nghỉ hưu; b) Đạt đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này; c) Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh; d) Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương theo quy định.

Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH quy định: a) đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạch, chức danh loại A3, A2, A1, A0 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương. b) Đối với công chức, viên chức và người lao động giữ ngạc, chức danh loại B, C và nhân viên thừa hành, phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng 1 bậc lương.

Đối với viên chức, điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH quy định các tiêu chuẩn như sau: Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà là viên chức giảng dạy tại một trường THCS công lập. Cuối năm 2013, bà được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại, bà đã nhận được thông báo nghỉ hưu. Do đó, bà sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam