Miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức

Chia sẻ bài viết:
Miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức
(GDVN) - Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV.

Tôi là giáo viên giảng dạy theo chế độ hợp đồng tại một trường tiểu học dân lập. Vừa qua, tôi đã chấm dứt hợp đồng với trường dân lập này sau khi nhận được kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức tại một trường tiểu học công lập. Đề nghị Phòng Tư vấn Pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức không?

Trần Thị Hương

Theo quy định tai khoản 1 Điều 20 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì: Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức.

Khoản 1 Điều 27 Luật Viên chức quy định: Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Cụ thể về trường hợp miễn thực hiện chế độ tập sự, Điều 10 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định như sau: 1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên; b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. 2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự. 3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, căn cứ các quy định trên và theo các thông tin bà đã cung cấp, bà sẽ được miễn thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức nếu có đủ các điều kiện được miễn thực hiện chế độ tập sự theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam