Mã số định danh của học sinh, sinh viên có thay đổi theo cấp học không?

Chia sẻ bài viết:
Mã số định danh của học sinh, sinh viên có thay đổi theo cấp học không?
Xin hỏi, theo quy định mới của Bộ Giáo dục mỗi học sinh, sinh viên được cấp bao nhiêu mã số định danh? Các mã số này có thay đổi theo cấp học không?
Bạn đọc có email ViethungXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới của Bộ Giáo dục mỗi học sinh, sinh viên được cấp bao nhiêu mã số định danh? Các mã số này có thay đổi theo cấp học không?
Luật gia Nguyễn Thị Thu Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 2 Điều 2 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/02/2022 (sau đây gọi là Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT) quy định về giải thích từ ngữ như sau:
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
2. Mã định danh cho một đối tượng được quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là một chuỗi ký tự dùng để định danh duy nhất cho đối tượng đó trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.
Khoản 1, 2 Điều 10 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo như sau:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã định danh các đối tượng quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo sử dụng thống nhất trong ngành giáo dục bao gồm: Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học. Mã định danh của cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cấp từ lần tạo lập thông tin đầu tiên về cơ sở giáo dục đó trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.
2. Mã định danh của mỗi đối tượng được quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là duy nhất, được hình thành từ lần nhập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra), được dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học. Mã định danh phục vụ công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và các mục đích khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Như vậy, theo quy định tại Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 14/02/2022) mỗi học sinh, sinh viên được cấp 01 mã định danh duy nhất, được dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học.
Tư vấn pháp luật     
Ảnh sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Phương