Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến

Chia sẻ bài viết:
Kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến
Hai đứa con nhà tôi đều đang học cấp 2 và đang thực hiện học trực tuyến theo chủ trương của Uỷ ban nhân dân thành phố. Xin hỏi, nguyên tắc dạy học trực tuyến là gì? Các con tôi đều sắp thi cuối kỳ, việc việc kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh được thực hiện như thế nào?
Bạn đọc có email NguyenhoaXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hai đứa con nhà tôi đều đang học cấp 2 và đang thực hiện học trực tuyến theo chủ trương của Uỷ ban nhân dân thành phố. Xin hỏi, nguyên tắc dạy học trực tuyến là gì? Các con tôi đều sắp thi cuối kỳ, việc việc kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh được thực hiện như thế nào?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 4 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 10/5/20201 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên quy định về nguyên tắc dạy học trực tuyến như sau:
1. Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông.
2. Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến.
3. Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.Tư vấn pháp luật
Điều 6 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 10/5/20201 quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên quy định về việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến như sau:
1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến; người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.
Như vậy, nguyên tắc thực hiện việc dạy học trực tuyến và việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến được thực hiện như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung