Khi nào sinh viên được bảo lưu kết quả học tập? Thời gian bảo lưu kết quả học tập của sinh viên tối đa là bao lâu?

Chia sẻ bài viết:
Khi nào sinh viên được bảo lưu kết quả học tập? Thời gian bảo lưu kết quả học tập của sinh viên tối đa là bao lâu?
Bạn đọc có email nananxx@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Tôi đang là sinh viên đại học, vì một số lý do mà tôi có mong muốn được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học. Xin hỏi, trong trường hợp nào tôi có thể xin bảo lưu kết quả học tập và thời gian bảo lưu kết quả học tập tối đa của sinh viên là bao lâu?
Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   
Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học (sau đây gọi là Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT) quy định về nghỉ học tạm thời, thôi học như sau:
1. Sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:
a) Được điều động vào lực lượng vũ trang;
b) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;
c) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;
d) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.
2. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy chế này.
4. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học tạm thời, tiếp nhận trở lại học và cho thôi học; việc bảo lưu và công nhận kết quả học tập đã tích lũy đối với sinh viên xin thôi học.
Khoản 5 Điều 2 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về chương trình đào tạo và thời gian học tập như sau:
5. Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.
Căn cứ vào các quy định trên, sinh viên được phép xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp đã trích dẫn, tuy nhiên thời gian bảo lưu kết quả học tập của sinh viên tối đa không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo.
Tư vấn pháp luật
Hình minh họa

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thu Thủy