Hoạt động dạy học trực tuyến

Chia sẻ bài viết:
Hoạt động dạy học trực tuyến
Hiện nay tình hình dịch Covid diễn ra phức tạp, con gái tôi được yêu cầu học trực tuyến tại nhà. Tôi chưa nắm được về việc dạy học trực tuyến của nhà trường. Xin hỏi, pháp luật quy định về hoạt động dạy học trực tuyến như thế nàp?
Bạn đọc có email ThaoHuyenXX@gmail.com gửi email đến Công ty Luật TNHH YouMe hỏi: Hiện nay tình hình dịch Covid diễn ra phức tạp, con gái tôi được yêu cầu học trực tuyến tại nhà. Tôi chưa nắm được về việc dạy học trực tuyến của nhà trường. Xin hỏi, pháp luật quy định về hoạt động dạy học trực tuyến như thế nàp?
Luật gia Cấn Thị Phương Dung, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:
Điều 5 Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên quy định về hoạt động dạy học trực tuyến như sau:
1. Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.
2. Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.
3. Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.
4. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.
Như vậy, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện như quy định được trích dẫn ở trên.
Tư vấn pháp luật
Ảnh: Sưu tầm

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: Cấn Thị Phương Dung