Giảm giờ dạy đối với giáo viên mầm non

Chia sẻ bài viết:
Giảm giờ dạy đối với giáo viên mầm non
(GDVN) - Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm năm giờ dạy mỗi tuần.

Tôi là giáo viên giảng dạy tại một trường mầm non công lập. Hiện tại tôi kiêm nhiệm chức vụ thư ký Hội đồng trường và đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Đề nghị Phòng Tư vấn Pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi tuần tôi phải đảm bảo bao nhiêu giờ làm việc? Trường hợp của tôi có được giảm số giờ dạy không?

Lê Thị Hoài

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giáo viên mầm non (sau đây gọi là Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT) thì: 1. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ trên ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. 2. Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trê lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đàm bảo làm việc 40 giờ/tuần. 3. Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này; trong đó cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm như sau: a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường, chủ tịch Hội đồng trường, thư ký Hội đồng trường, bí thư Đoàn thanh niên được giảm 02 giờ dạy/tuần; b. Giáo viên kiêm nhiệm công tác trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 02 giờ dạy/tuần; c. Giáo viên kiêm nhiệm công tác tổ trưởng chuyên môn được giảm 03 giờ dạy/tuần; d. Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

Về chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên nữ, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT quy định: giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà là giáo viên đang giảng dạy tại một trường mầm non công lập. Do đó, bà phải đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Tuy nhiên, hiện tại bà kiêm nhiệm chức vụ thư ký Hội đồng trường và đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, cho nên, bà sẽ được giảm số giờ dạy theo như các quy định đã trích dẫn ở trên.

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam