Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

Chia sẻ bài viết:
Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo
Nhà giáo được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004

Tôi là giáo viên trung học cơ sở và được phân công dạy 4 lớp không chủ nhiệm với 26 tiết/tuần. Nhà trường phân công cho tôi trực thêm 1 buổi giám thị (tính là 3 tiết dạy). Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi sẽ được tính lương dạy thêm giờ như thế nào?.

Nguyễn Loan

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện quy định trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập (gọi tắt là Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC), theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: Nhà giáo (kể cả nhà giáo làm công tác quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm công tác hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục công lập; đang trực tiếp làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện.

Điều kiện áp dụng quy định trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập đối với giáo viên phổ thông quy định tại Điểm c) Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC như sau:  Nhà giáo được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được áp dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC như sau:

  • Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm.
  • Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%.
  • Tiền lương 1 giờ dạy = (Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/Định mức giờ dạy trên 1 năm) x (Số tiền dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/52 tuần)
  • Số giờ dạy thêm/năm học = [Số giờ dạy thực tế/năm học + Số giờ dạy quy đổi/năm học (nếu có) + Số giờ dạy tính thêm/năm học (nếu có) + Số giờ dạy được giảm theo chế độ/năm học (nếu có)] - (Định mức giờ dạy/năm).

Như vậy, căn cứ các quy định trên, theo thông tin bà đã cung cấp, bà là giáo viên trung học cơ sở, do đó, bà sẽ được trả lương dạy thêm giờ khi thuộc đối tượng áp dụng và đáp ứng đủ các điều kiện được trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Cách tính tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện như các quy định đã trích dẫn ở trên. 

Lưu ý: Nội dung tư vấn chỉ mang tính tham khảo.

Trường hợp cần sự hỗ trợ của Công ty Luật TNHH YouMe, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH YouMe
Địa chỉ: Số 33 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0243 7349234/ 0966770000
Email: info@youmevietnam.com.

Tác giả bài viết: TS.LS Vũ Thái Hà
Nguồn tin: Báo Giáo dục Việt Nam